Informatiepagina's

BHV


Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren, zodat bij gevaarlijke situaties op het werk letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 
Elk bedrijf heeft daarom een of meer bedrijfhulpverleners nodig. Dit is afhankelijk van het risico dat het bedrijf met zich mee brengt.
Men mag zich bedrijfshulpverlener noemen wanneer de cursus met goed gevolg is afgerond.
 
De bedrijfshulpverleners in uw bedrijf worden opgeleid zodat ze:
  • eerste hulp kunnen verlenen
  • (beginnende) brand kunnen bestrijden
  • kunnen reanimeren en een AED weten te bedienen
  • collega's, bezoekers en bewoners kunnen evacueren
     

Weber Opleidingen organiseert het hele jaar cursussen voor Bedrijfshulpverlening.

De voordelen van de BHV-cursus van Weber Opleidingen:

  • professionele docenten met praktijkervaring
  • opzet van de cursus is leerzaam, doeltreffend
  • cursus die aansluit op de werksituatie van de cursist
  • optimale begeleiding voor kleinere groepen

Share our website