Informatiepagina's

BHV op locatie


BHV op locatie
 
Doelgroep
BHV op locatie is een basis- / herhalingscursus van de BHV. Deze cursus zal plaats vinden in het bedrijf. 

Vooropleiding
Aan de basiscursus worden geen toelatingseisen gesteld.
Voor de herhalingscursus is een bewijs van deelname aan basis- / herhalingscursus  die nog geldig is.

Doelstelling
Na het volgen van de cursus kan de bedrijfshulpverlener optreden bij:
- een ongeval of stoornissen in de vitale functies
- een beginnende brand
- het alarmeren en evacueren van personen
- het onderhouden van verbindingen met hulpverleningsorganisaties

Inhoud van de cursus
- levensreddende eerste hulp en reanimatie
- het gebruik van kleine blusmiddelen
- ontruiming
- communicatie en alarmering

Gebruik lesmaterialen NIBHV
- levensreddende eerste hulp in het bedrijf
- brandbestrijding
- ontruiming
- communicatie en alarmering

Werkwijze
Tijdens de cursus is de deelnemer actief bezig met de leerstof.
Het accent van de cursus ligt op de praktijk.


Inbegrepen 

Verbandmiddelen, een Lotus, materialen voor het BCO-gedeelte en een nieuw certificaat van Weber Opleidingen.
 
Levensreddend handelen en reanimatie met aed komen aan bod in de cursus. Gebruik wordt gemaakt van een Lotus. De bedoeling is om een gediplomeerde BHV-er dicht bij de praktijk van de hulpverlening te brengen.
Het BCO bestaat uit herhaling van theorie- en praktijkoefeningen, het gebruik van communicatiemiddelen en het blussen van een kleine, beginnende brand.

Examinering
Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname 'bedrijfshulpverlener' van Weber Opleidingen.

Aantal deelnemers
De cursus wordt gehouden voor minimaal acht en maximaal 14 personen.

Tijdsplanning
Basis- / herhalingscursus: 
BHV bestaat uit 1 dagdeel LEH (levensreddend handelen) en 1 dagdeel brand, communicatie en ontruiming (BCO).
Mocht u speciale wensen hebben dan kunt u die van te voren met Weber Opleidingen doornemen.

Kosten
Een offerte wordt op aanvraag gemaakt. De kosten zijn afhankelijk van het cursusaanbod.
Bij minder dan acht personen zal het bedrag voor acht personen worden berekend.
De cursus omvat een lesboek van het NIBHV, een certificaat van Weber Opleidingen bij positief resultaat en het gebruik van de benodigde materialen.
De prijzen zijn inclusief BTW. Een lunch kan op aanvraag geregeld worden.

 

 


Share our website