Overige Diensten

Brandveiligheidstraining voor monteurs die in de installatietechniek werken


Brandveiligheidstraining
Doelgroep

Deze training is bestemd voor monteurs in de installatietechniek met
een VIAG opleiding,
waarvan het bedrijf erkend is door Uneto-Vni. 

Vooropleiding
De cursist moet werkzaam zijn bij een installatietechnisch bedrijf.

Doelstelling

Deze cursus heeft tot doel een praktische aanvulling te zijn op het kunnen plaatsen van CV installaties, gas- en/of elektrameters die moeten worden vervangen door slimme meters.
Deze cursus is voor veel bedrijven verplicht en vormt naast het VIAG een belangrijk en vooral praktische aanvulling voor de kennis van de monteurs.

Inhoud van de training 
De opzet van de training is het voorkomen dat de monteur zelf letsel oploopt tijdens zijn werkzaamheden of dat hij brand veroorzaakt door gebruik van open vuur.
Tijdens de training wordt de cursist er op gewezen dat voorkomen beter is dan genezen. Dit houdt in dat hij de meegebrachte persoonlijke berschermingsmiddelen (PBM) gebruikt, die de werkgever ter beschikking heeft gesteld welke nodig zijn tijdens de procedures die gevolgd moeten worden.

De monteurs weten na de training hoe ze moeten handelen als zij zelf letsel of verwondingen hebben gekregen tijdens de werkzaamheden op locatie en ook hoe ze moeten reageren als zij een brand hebben veroorzaakt tijdens het gebruik van open vuur. 


De training bestaat uit twee thema's. Na het volgen van deze training kan de monteur optreden en handelen bij de hieronder benoemde onderwerpen;

Verwondingen:
- heb ik een verbandtrommel en wat zit erin?
- snijden aan scherpe voorwerpen
- het hoofd stoten
- brandwonden door hitte, bevriezing of elektriciteit
- verzwikking of verstuiking aan gewrichten
- bijt- of krabwonden door dieren

Brand:
- begrip veilige werkplek
- branddriehoek
- wat voor blusmiddel heb ik bij mij en wat kan ik er mee?
- inzet blusmiddelen bij diverse branden
- het blussen van de brand  

Gebruik lesmaterialen
- verbandmiddelen
- burnshield t.b.v. brandwonden
- pleisters en pleisterkaart voor het knippen van bijvoorbeeld een knokkelpleister of een pleister op de neus
- twee liter schuimblussers voor blussing

Werkwijze
Tijdens de training wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht.
Het accent van de training ligt op de praktijk. Doordat wij uitsluitend gebruik maken van gediplomeerde instructeurs uit de praktijk zal de training aantrekkelijk en leerzaam zijn.

Examinering
Bij voldoende inzet en resultaat krijgen de deelnemers een bewijs van deelname.

Aantal deelnemers

De cursus wordt gehouden voor minimaal acht personen van uw bedrijf.‚ÄčIn overleg kan het maximaal aantal personen bepaald worden.

Tijdsplanning
De cursusduur is ongeveer twee uur. 
De cursus kan zowel overdag als in de avonduren gegeven worden op uw locatie.

Kosten
U kunt een offerte aanvragen.
Mocht u speciale wensen hebben dan kunt u die van te voren met Weber Opleidingen doornemen.
 
Share our website